Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace

11_lidova_konzervator

Nabízíme výuku na špičkové profesionální úrovni všem, kdo mají zájem rozvíjet své umělecké potřeby a nadání, tedy i zájemcům se zdravotním handicapem. K umění a kultuře vedeme děti už v předškolním věku, umožňujeme kvalitní využití volného času školákům, mládeži i dospělým, ale také seniorům. Posluchači se u nás vzdělávají v uměleckých oborech (hudba, tanec, divadlo a tvůrčí psaní, výtvarné umění a výtvarná fotografie). Zájemci o studium hudebních oborů mohou studovat nejen klasické hudební žánry, ale také jazz, rock a populární hudbu. Lidová konzervatoř obohacuje kulturní nabídku města Ostravy od roku 1957, tedy již 59 let, Múzická škola od roku 1991 a právě v letošním roce slaví 25. výročí své existence. Zřizovatelem Lidové konzervatoře a Múzické školy je statutární město Ostrava.

17.00–20.00

Tvůrčí dílna Tvoříme vlastní originální šperk

Děti seznámíme s navlékací technikou (navlékání korálků na pružilku) a umožníme jim vytvořit si originální náramek. Dospělým zájemcům představíme základy takzvaného ketlování, seznámíme je s pomůckami i materiálem, naučíme je, jak postupovat při výrobě s drátem či s drátěnými polotovary, účastníci budou mít možnost vytvořit si vlastní, jednoduché ketlované náušnice. Součástí dílny bude představení výtvarného oboru na Lidové konzervatoři a Múzické škole, p. o.

18.00–21.00

Minikurz Začínáme s digitální zrcadlovkou

Krátké seznámení s možnostmi a potenciálem oblíbeného fotoaparátu, součástí bude rovněž prezentace oboru výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři.

18.00–22.00

Komunikace zdaleka nejen mediální aneb Dá se zlepšovat psaní a vyjadřování?

Setkání s oborem tvůrčí psaní a mediální komunikace v praxi LK a MŠO; co obor nabízí posluchačům, jak lze tvůrčího psaní využít v komunikaci, čím člověka obohacuje a co mu naopak bere (klišé a bezobsažné fráze). Krátká prezentace prací posluchačů.

18.00–21.00

Improvizace jako jedna z cest k osobnímu rozvoji

Setkání s dramatickým oborem na Lidové konzervatoři, co jeho studium posluchačům dává a jaké složky jejich osobnosti rozvíjí.

20.00–20.45

Koncert hudebního oddělení

S klasickým repertoárem vystoupí posluchači, pedagogové a jejich přátelé.

21.00–21.30

Vystoupení posluchačů dramatického oboru

Posluchači divadelního oboru představí svoje herecké schopnosti a dovednosti.

21.45–22.30

Koncert jazzových improvizací a jam session

(Koncertní sál Lidové konzervatoře)
Vystoupí posluchači a pedagogové oddělení jazzu a populární hudby a jejich přátelé.

Všechny akce se budou konat v budově LKMŠO ve Wattově ulici v Ostravě-Přívozu, kde sídlí ředitelství školy.

 

Kontakt

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o.
Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz

E-mail: sekretariat@lko.cz
Web: www.lko.cz
Tel.: 596 136 805, 603 886 756