Hasičské muzeum města Ostravy

logo_hasici

16.00–24.00

Historie a současnost hasičů v Ostravě a okolí

Výstava historické hasičské techniky

  • Projekce doprovodných filmových materiálů o hasičích a hasičském muzeu
  • Statická ukázka současné techniky HZS MSK
  • Soutěže pro děti v pumpování historickými hasičskými stříkačkami, stříkání na terče džberovou stříkačkou
  • Ukázka činnosti pracoviště příjmu tísňových volání obsluhovaného profesionálním dispečerem
  • Hrajeme si s Hasíkem
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Hašení historickou technikou

Ukázky hašení historickou technikou v dobových uniformách.

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00

Jízdy s historickým hasičským automobilem

Ukázky jízdy s historickým hasičským automobilem.

Všechny ukázky a soutěže budou komentovány, drobné upomínkové ceny pro dětské soutěže.

Kontakt:

Hasičské muzeum města Ostravy
Zákrejsova 3/53
702 00 Ostrava

E-mail: muzeum@hzsmsk.cz
Web: https://muzeum.hzsmsk.cz/
Tel.: 596 136 841