Ludowe Konserwatorium i Szkoła Muzyczna, organizacja budżetowa

11_lidova_konzervator

Oferujemy naukę na najwyższym poziomie profesjonalnym tym wszystkim, którzy są zainteresowani rozwijaniem swych artystycznych potrzeb i talentów, a więc również zainteresowanym ułomnym zdrowotnie.

Ku sztuce i kulturze wiedziemy dzieci już w przedszkolnym wieku, umożliwiamy dobre spędzanie czasu wolnego uczniom, młodzieży i dorosłym oraz seniorom.

Słuchacze kształcą się u nas w dziedzinach artystycznych  (muzyka, taniec, teatr i  twórczość literacka, sztuka i fotografia artystyczna). Zainteresowani podjęciem studiów przedmiotów muzycznych mogą studiować nie tylko klasyczne style, ale również jazz, rock i muzykę popularną.

Ludowe konserwatorium wzbogaca ofertę kulturalną miasta Ostrawy od roku 1957, a więc już  59 let, Szkoła muzyczna istnieje  od roku 1991,  a właśnie w tym roku obchodzi  25. lecie istnienia. Organem zakładającym Ludowego Konserwatorium oraz Szkoły Muzycznej jest miasto wydzielone Ostrawa.

 

17.00–20.00

Twórcze warsztaty Tworzymy własną oryginalną biżuterię

Uczestniczące w warsztatach dzieci nauczymy techniki nawlekania (nanizania koralików na żyłkę) i umożliwimy im wyprodukowanie oryginalnej bransoletki. Zainteresowanym dorosłym przedstawimy podstawy tzw. ketlovani (robienie łańcuszków), zapoznamy ich z narzędziami i materiałem oraz tym, jak postępować w pracy z drutem czy drucianymi półtowarami. Uczestnicy będą mieli okazje do sporządzenia kolczyków. Częścią warsztatów będzie przedstawienie kierunku kształcenia na Konserwatorium i w Szkole Muzycznej Ostrawa (Jana Veselá).

18.00–21.00

Minikurs: Rozpoczynamy prace z cyfrową lustrzanką

Krótkie zapoznanie się z możliwościami ulubionego aparatu fotograficznego. Częścią kursu będzie prezentacja kierunku fotografia artystyczna na Konserwatorium (MgA. Jiří Žižka).

18.00–22.00

Komunikacja nie tylko medialna lub czy możliwa jest nauka pisania i wypowiadania się?

Spotkanie z kierunkiem twórczość literacka i komunikacja medialna w praktyce LKMŠO. Co kierunek oferuje słuchaczom, jak wykorzystać twórcze pisanie w komunikacji, w czym ono człowieka wzbogaca, a w czym go zubaża (szablony i tzw. wata, Mgr. Dana Havlenová).

18.00–21.00

Improwizacja jako jedna z dróg rozwoju osobniczego

Spotkanie z kierunkiem dramatycznym Konserwatorium. Co kierunek oferuje studiującym i jakie części ich osobowości rozwija (Mgr. Eva Polzerová).

20.00–20.45

Koncert kierunku muzycznego

W repertuarze klasycznym wystąpią słuchacze, pedagodzy i ich przyjaciele.

21.00–21.30

Występ słuchaczy kierunku dramatycznego

Słuchacze kierunku teatralnego przedstawią swoje umiejętności aktorskie.

21.00–21.45

Koncert jazzowych improwizacji i jam session

Wystąpią słuchacze i pedagodzy kierunku jazzu i muzyki popularnej oraz ich przyjaciele. (sala koncertowa Konserwatorium)

 

Wszystkie akcje będą się odbywać w budynku  LKMŠO na ulicy Wattovej w Ostrawie-Przywozie, gdzie ma siedzibę dyrekcja szkoły.

 

Kontakt

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o.
Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz

E-mail: sekretariat@lko.cz
Web: www.lko.cz
Tel: + 420 596 136 805, + 420 603 886 756